Robotik Rahim (Endometrium) Kanseri Ameliyatı

Rahim (Endometrium) kanseri gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir. Hastaların büyük bir kısmı tanı konduğunda erken evredir. Endometrium kanseri cerrahi olarak evrelendirilir. Bu evrelendirme cerrahisinde histerektomi; bilateral salpingooforektomi ve bilateral pelvik ve paraaortik lenfadenektomi yapılır. Çıkartılan dokuların patolojik sonuçlarına göre ameliyat sonrası hastanın ek olarak radyoterapi ve/veya kemoterapi alıp almayacağına karar verilir. Endometrium kanserinde evreleme cerrahi açık, laparoskopik veya robotik olarak yapılabilir. Robotik cerrahinin açık ve laparoskopik cerrahiye üstünlükleri vardır. Bu hastalar genellikle şişman hastalardır ve açık ameliyatlarda kesi yerine bağlı komplikasyon oranı yüksektir, bu nedenle bu hastalar kapalı yöntemle ameliyat edildiğinde daha az komplikasyon, daha az kanama olur ve daha çabuk iyileşme  görülür. Bu nedenle bu hastalar eğer ameliyat sonrası radyoterapi ve/veya kemoterapi almaları gerekirse en kısa zamanda tedavilerine başlayabilirler. Robotik cerrahi, bu hastaların kapalı olarak benzer başarı oranlarıyla tedavi edilebilmelerini sağlar.

Robotik Asiste Histerektomi ve Evreleme Cerrahisi 

Hastaya genel anestezi altında karnı gaz ile şişirildikten sonra bir adet 10 mm lik kamera trokari göbekten veya 3-4 cm üstünden yerleştirilir.  Daha sonra kamera portunun her iki tarafına aralarında 8-10 cm mesafe olacak şekilde 8 mm'lik 3 adet robot kolları için trocar, bir adette 10 mm'lik asistan portu için trocar uygulanır.

Genellikle uterus hareket ettirebilmek için uterin manipulatör kullanılır. Trokarlar yerleştirildikten sonra hasta başaşağı pozisyona getirilerek (30-45 derece) robot hastanın üzerine yerleştirilir.

Robot kollarına bir adet monopolar makas, bir adet bipolar grasper ve bir adet prograsper takılır. Her şey hazır olduktan sonra cerrah robot konsoluna gerecek ameliyata başlar.

Histerektomiye başlarken bipolar koter ve monopolar makas kullanılarak round ligamanlar kesilir. Infundibulopelvik ligamana yapılan parallel bir kesi ile retroperitoneal alana girilir. Paravezikal ve pararektal alanlar açılır. Ureterler ortaya çıkartılır. Daha sonra ovarian damarlar koagule edilir ve kesilir. Mesane peritonu keslip mesane serviksten uzaklaştırılır. Uterin damarlar bipolar grasper ile koagule edilir ve kesilir. Daha sonra vajinal insizyon yapılır ve uterus  vajinal yoldan çıkartılır. Vagen suture edilerek kapatılır.

Robotik Pelvik ve Paraaortik Lenfadenektomi 

Round ligaman bipolar grasper ile koagule edildikten sonra kesilir. Infindibulopelvik ligamana parallel bir peritoneal kesi yapılır. Paravezikal ve pararektal alanlar açılır. Ureterler ve superior vesikal arter tanımlanır. Daha sonra pelvik lenfadenektomide, lenf bezleri iliak damarlar üzerinde üstte common iliak damarlar aşağıda derin circumflex iliak ven, lateralde psoas kas ve medialde superior vezikal arter derinde obturator sinire kadar en-bloc olarak çıkartılır.

Paraaortik lenfadenektomi için periton common iliak arter ve aorta boyunca duodenuma kadar açılır. Daha sonra sağ ve sol ureterler, inferior mezenterik arter tanımlandıktan sonra  renal ven düzeyine kadar vena cava ve aorta atrafındaki lenf bezleri bipolar grasper ve monopolar makas kullanılarak çıkartılır.

 

   Robotik Sentinel Nod eksizyonu

  Robotik Pelvik Lenfadenektomi

  Robotik Paraaortik Lenfadenektomi