Robotik Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Ameliyatı

Serviks (rahim ağzı ) kanseri, kadınlarda ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Pap-smear testkeri sayesinde dünyadaki gelişmiş ülkelerde sıklığı azalmakla birlikte gelişmemiş ülkelerde hala yüksek oranlarda bulunmaktadır. Serviks (rahimağzı) kanserleri  erken evrelerde cerrahi olarak tedavi edilir, ileri evrelerde ise radyoterapi ve/veya kemoterapi ile tedavi edilir.

Erken evrelerde, ameliyat genellikle çoğu kanser merkezinde açık olarak, minimal invazif cerrahi konusunda eğitimli merkezlerde ise laparoskopik veya robotik cerrahiyle kapalı olarak yapılır.

Erken evre serviks kanserinde standart tedav, uterus, serviks, üst vajen ve iki taraflı parametrium dokusunun çıkartıldığı Radikal histerektomi'dir. Bu ameliyat, aynı zamanda kanserin yaygınlığını tesbit etmek ve kontrolünü sağlamaya yarayan Pelvik Lenfadenektomi'yi de (pelvik lenf bezlerinin çıkartılması) içerir.

Robotik pelvik lenfadenektomi

Erken evre serviks kanseri, daha çocuk sahibi olmamış genç yaş grubunda da görülebilir. Bu nedenle doğurganlık potansiyelini korumak isteyen hastalarda tercih edilecek cerrahi yöntem Radikal Trakelektomi'dir. Bu yöntemde serviks, üst vajen ve iki tarafli parametrium dokusu çıkartılır fakat uterus muhafaza edilir ve vajene tekrar birleştirilir. Radikal trakelektomi yapılan hastalarda tedavi başarısı farklılık göstermese de, mutlak doğurganlıgını korumak isteyen seçilmiş hasta grubuna, risk ve avantajları iyice tartişıldıktan sonra uygulanmalıdır. Bu yöntemde de radikal histerektomide olduğu gibi birlikte pelvik lenfadenektomi yapılır.

Her iki ameliyatta, robotic cerrahinin sağladığı 3 boyutlu mükemmel görüntü kalitesi ve robot kollarının üstün manevra kabiliyeti ile 5 küçük delikten çok az kanama ve komplikasyon oranı ile yapilabilir. Böylece hastaların karnı açılmadığından iyileşme süreleri çok kısa ve ameliyat sonrası ağrıları çok az olur. Hızlı iyileştikleri için eğer ameliyat sonrası radyoterapi ve kemoterapi alması gerekirse zaman kaybetmeden tedaviye başlayabilirler.

Robotik Radikal Histerektomi 

Hastaya genel anestezi altında karnı gaz ile şişirildikten sonra bir adet 10 mm'lik kamera trokari göbekten veya 3-4 cm üstünden yerleştirilir.  Daha sonra kamera portunun her iki tarafına aralarında 8-10 cm mesafe olacak şekilde 8 mm'lik 3 adet robot kolları için trocar, bir adette 10 mm'lik asistan portu için trocar uygulanır.

Genellikle uterus hareket ettirebilmek için uterin manipulatör kullanılır. Trokarlar yerleştirildikten sonra hasta başasağı pozisyona getirilerek (30-45 derece) robot hastanın üzerine yerleştirilir.

Robot kollarına bir adet monopolar makas , bir adet bipolar grasper ve bir adet prograsper takılır. Her şey hazır olduktan sonra cerrah robot konsoluna gerecek ameliyata başlar.

Robotik radikal histerektomi de aynı açıkta yapıldığı şekilde yapılır. Öncelikle retroperitoneal alana girilir ve paravezikal ve pararektal alanlar açılır. Burada ureter, iliak ve üterin damarlar ortaya çıkartılır, Monopolar makas ve bipolar koterle, ovarian damarlar, uterin arter, cardinal  ve uterosakral ligamentler koagule edilir ve kesilir. Daha sonra ureter mesaneye kadar serbestleştirilir. Anterior vezikal ligaman koagule edilir ve kesilir, mesane vajenden uzaklaştırıldıktan sonra vejen 1/3 üst kısmından kesilir ve uterus ve parametrium  vajinal yoldan çıkartılır. Daha sonra iki taraflı pelvik lenf bezleri çıkartılır. Daha sonra vajen kafi dikişle kapatılır.

 

Robotik Radikal Trakelektomi 

Hastaya genel anestezi altında karnı gaz ile şişirildikten sonra bir adet 10 mm lik kamera trokari göbekten veya 3-4 cm üstünden yerleştirilir.  Daha sonra kamera portunun her iki tarafına aralarında 8-10 cm mesafe olacak şekilde 8 mm lik 3 adet robot kolları için trocar,  bir adette 10 mm lik asistan portu için trocar uygulanır.

Genellikle uterus hareket ettirebilmek için uterin manipulator kullanılır. Trokarlar yerleştirildikten sonra hasta başaşağı pozisyona getirilerek (30-45 derece) robot hastanın üzerine yerleştirilir.

Robot kollarına bir adet monopolar makas , bir adet bipolar grasper ve bir adet prograsper takılır. Hersey hazır olduktan sonra cerrah robot konsoluna gerecek ameliyata başlar.

Robotik radikal trakelektomi açık cerrahideki prensiplerle yapılır. Öncelikle retroperitoneal alana girilir ve paravezikal ve pararektal alanlar açılır. Burada ureter, iliak ve uterin damarlar ortaya çıkartılır. Daha sonra iki taraflı pelvik lenfadenektomi yapılır. Patolojik incelemeye gönderilir eğer patoloji tumor negative gelirse  ameliyata devam edilir. Ureterler mesaneye girene kadar serbestleştirilir.anterior vesikouterin ligaman kesilir,  mesane vajenden uzaklaştırılır , arkada uterosakral ligamanlar kesilir. Daha sonra vajen cepecevre bir insizyon yapılarak girilir. Daha sonra serviks 1 cm servikal doku bırakılarak kesilir ve vajinal yoldan çıkartılır.servikal bölgeden sınırdan tekrar ince bir örnek alinirve patolojik incelemeye gönderilir. Endoservikal sinir en az 5 mm tümör free olmalıdır.. Daha sonra servikse , olası gebelik durumunda yetmezlik olmasın diye sirkulaj dikişi atılır. Daha sonra uterus vajen kafina anastomoz edilir. Servikal darlık olmasın diye 2-4 hafta süreyle servikal kanala kateter yerleştirilir.